درس 89 - German Dances in C - WoO 8

German Dances in C - WoO 8 شاهکاری از بتهون
زیبایی این قطعه به این هست که ابتدا P یا همان پیانو یا آرام مینوازید ولی یکهو بهتون SF میده که مخفف Subito forte هست. کلمه subito یا همان suddenly به معنی ناگهان. پس:
روی هم Subito forte معنی ناگهان بلند باید نواخته بشه.
 
1.jpg