درس 83 - Hijo de la luna

Hijo de la luna پسر ماه ساخته José María Cano هنرمند اسپانیایی

در جایی که نت سی رو بر روی سیم سل داریم مواظب باشید که بمل هست نت سی.

شعر این ترانه روایت افسانه ای است که در آن زنی کولی از رومانی (gypsy) عاشق مردی از قبیله Calé میشود و تمام شب از ماه، او را به همسری طلب می کند چرا که در قانون gypsy ازدواج با افراد قبیله Calé ممنوع است. در نهایت ماه به او وعده وصال آن مرد کولی پوست قهوه ای را می دهد ولی برای پرداخت این کار فرزند حاصل این وصلت (آلبینو) را طلب می کند و زمانی که آن فرزند به دنیا می آید بر خلاف رنگ دارچینی پوست پدر، آن فرزند سراسر سپید است و مرد به گمان اینکه زن دامن به خیانتی آلوده بی درنگ زن را می کشد.
. مرد نوزاد را به بالای کوهی برده و در کوهستان رها می کند و این همان است که ماه طلب کرده بود
پس ماه کودک را به آسمان و نزد خود می برد و اینگونه است که چون آن کودک شاد شود ماه به قرص کامل در آید و چون بگرید ماه چون گاهواره ای هلالی شود و ...

شعر ترانه به اسپانیایی:
Tonto el que no entienda
cuenta una leyenda
que una hembra gitana
conjuró a la luna hasta el amanecer
llorando pedía
al llegar el día
desposar un calé
tendrás a tu hombre piel morena
desde el cielo habló la luna llena
pero a cambio quiero
el hijo primero
que le engendres a él
que quien su hijo inmola
para no estar sola
poco le iba a querer

estribillo

Luna quieres ser madre
y no encuentras querer
que te haga mujer
dime luna de plata
qué pretendes hacer
con un niño de piel
Hijo de la Luna

De padre canela nació un niño
blanco como el lomo de un armiño
con los ojos grises
en vez de aceituna
niño albino de luna
maldita su estampa
este hijo es de un payo
y yo no me lo cayo

estribillo

Gitano al creerse deshonrado
se fue a su mujer cuchillo en mano
¿de quién es el hijo?
me has engañao fijo
y de muerte la hirió
luego se hizo al monte
con el niño en brazos
y allí le abandonó

estribillo

Y en las noches que haya luna llena
será porque el niño esté de buenas
y si el niño llora
menguará la luna
para hacerle una cuna
y si el niño llora
menguará la luna
para hacerle una cuna

---------------------------------------------------

ترجمه انگلیسی:

A fool is he who doesn't understand
a legend tells
that a gypsy woman
implored the moon
weeping, she begged till dawn
to marry a gypsy man
"you'll have your brown-skin man"
spoke the full moon from the sky
"but in retun I want the
the first child
that you have with him,"
one who sacrifices her child
in order not to be alone
is not going
to love it very much

Moon you want to be mother
and you can't find a love
who makes you a woman.
Tell me, moon of silver
what you intend to do 
with a child of flesh
ahhh, ahhh
Son of the Moon

From a cinnamon-skinned father a son
was born
white like an ermine's belly
with gray eyes
instead of olive,
moon's albino son
"Dam his appearence!
This is not a gypsy man's son
and you won't get away with this"

Moon you want to be mother
and you can't find a love
who makes you a woman.
Tell me, moon of silver
what you intend to do 
with a child of flesh
ahhh, ahhh
Son of the Moon

the qypsy believing himself dishonored
went to his wife, knife in hand
"Whose son in this?
I am sure yu have decieved me!"
and he stabbed her to death
then he went to the mountain
with the child in his arms
and abandoned it there

Moon you want to be mother
and you can't find a love
who makes you a woman.
Tell me, moon of silver
what you intend to do 
with a child of flesh
ahhh, ahhh
Son of the Moon

And on nights when the moon is full
it's because the child is happy
and if the child cries
the moon will wane
to make him a cradle
and if the child cries
the moon will wane to make him a cradle

1.jpg