درس 154 - آهنگ سحر

آهنگ سحر ساخته موسی معروفی

تمرین خوبی است برای گام دو ماژور که البته برای شما عزیزان چیزی جدید نداره که بخواهم یادتان بدم. و کافی است که به نکاتی که بلد هستید توجه کنید.

موسی معروفی در خانواده‌ای متدین و علاقه‌مند به موسیقی به دنیا آمد. او فرزند محمد اسماعیل‌خان امین‌‌الملک و برادرزاده میرزاعلی اصغرخان اتابک صدراعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود. در کنار تحصیلات سنتی، نواختن سه‌تار را آغاز کرد. سپس از محضر استادان آن زمان از جمله درویش خان بهره برد. از نوجوانی در این فکر بود تا ردیف موسیقی سنتی ایران را نت برداری کند. برای این منظور بعدها با تمامی استادان آن دوران تماس گرفت تا این کار را به انجام برساند. موسی معروفی با تکیه بر ردیف میرزا آقا حسینقلی و میرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌های علی‌نقی وزیری ردیفی را گردآوری کرد که در سال ۱۳۴۲ منتشر شد. بنا به پیشنهاد موسی معروفی، سلیمان روح‌افزا نوازنده تار، این ردیف مذکور از روی نُت با تار اجرا و ضبط کرد.

شعر این آهنگ هم از رضا لطفی هست.

1.jpg

موسی معروفی

موسی معروفی