درس 169 - پرواز

پرواز اثری از استاد ابواحسن صبا

بقدری روی علم شما عزیزانم حساب میکنم. که عملا میبینم کمتر دیگه احتیاج به توضیح دارید. و ترجیح میدهم که کارتون رو بشنوم و اگر اشکالی دیدم, گوشزد کنم. خیلی از درس ها نکته جدیدی ندارند که بهتون درس بدهم. ولی با اینحال دوست دارم که به عنوان درس در اختیارتان بگذارم که دستتون روان تر بشه در نواختن ویولن.

1.jpg