درس 130 - گام سل در پوزیسیون سوم

مواظب فا دیز باشید. برای همین در این گام انگشت گذاری ها کمی متفاوت هست. تیونر یادتان نرود.
1.jpg