درس 140 - تمرین سی بمل 2 B flat

در این تمرین نت دوم یک سی هست که میبینید بکار هست. دلیلش این هست که گام دو ماژور هست ولی نویسنده این نت که آقای روح الله خالقی هستند, تصمیم نداشته اند که شما رو با گام ر مینور که نت سی بمل هست در گامش, آشنا کنند. البته هر گام ماژوری معادل مینوری هم دارد. که در درس بعدی راجع بهشون توضیح خواهم داد.

به هر حال در این درس نت های سی بمل با علامت ♭ در کنار نت سی مشخص شده اند. شما میتوانید نت دوم که همان سی بکار هست به شکل دولاچنگ رو کلا در این sheet اجرا نکنید.

 

 
1.jpg