36- The Two Grenadiers

کاری است از روبرت شومان که قبلا باهاش آشنا شدید. در این قطعه میبینید که علامت است بر روی نت B یا همان سی که حرف b کوچک نوشته شده این به معنی این هست که باید نت به شکل Flat که همان بمل در فارسی است نواخته شود. بمل نیم پرده پائین تر است. برای همین میبایستی در اینجا که نت سی رو باید نیم پرده پائین تر اجرا کنیم انگشتمان را به اندازه نیم پرده عقبتر ببریم. یعنی جائی که انگشت اول را میگذاشتیم در نظر بگیرید و فاصله آنرا تا شیطانک نصف کنید و انگشتتان را آنجا بگذارید پس باید انگشت اول را به عقب کشید که میتونید قبل از نواختن تمرین کنید و صدای نتی را که مینوازید با دیاپازم چک کنید که درست گرفته اید.

ابتدای کار میبینید که چندین سکوت دارید. زیاد تعجب نکنید. دلیلش این است که در ارکستر اگر نوازندگی کنید, بخش نوازندگی ویولن در آن از اینجا شروع میشه و نوازندگان دیگر زودتر از شما شروع میکنند. پس شما باید صبر کنید و اجرای سکوت رو یاد بگیرید الان که بعدها اگر خواستید با ارکستر همنوازی کنید بتوانید براحتی از عهده اش بربیائید.

در میزان 4 نت دوم و سوم پیوسته هست ولی نت اول چنگ نقطه دار و نت دوم دولا چنگ است. هواستان باشد که نت اول به اندازه 3 دولاچنگ کشش خواهد داشت و نت دوم فقط یک دانه.

در میزان 6 نت های پیوسته در تا سی هستند که باید بکار نواخته شوند. یعنی دیگر بمل اجرایشان نمیکنید و میدانید که باید اولی را ساده ولی چنگ نقطه دار و دومی را دولاچنگ Staccato اجرا کنید.

کلمه agitato به ایتالیائی رو داریم که به معنی پرهیجان هست به انگلیسی agitated

کلمه Più mosso به ایتالیائی به معنی ناهموار که به انگلیسی میشه rougher

کلمه allarg به ایتالیائی به معنی گسترده تر که به انگلیسی میشه widened

توجه کنید که در نیمه دوم جائی که Moderato دوم را میبینید که میدونید یک مقیاس زمانی هست. نت سی بکار میشود و 2 نت دیگر دیز میشوند.