درس 209 - پیش درآمد دشتی

در میزان 5 آخرین نت, ما را به پوزیسیون 3 میبرد. پس در میزان 6 ابتدا یک نت کوچک سی کرن داریم که میدونید فقط ربع پرده عقب تر از نت سی هست. پس اول نت سی را پیدا کنید. سپس ربع پرده عقب بروید. نت کوچک را که زدید سریع به روی نت لا میروید و نت سی بعدی را هم باید کرن بنوازید. چرا که در این میزان قبلا کرن شده بود. در میزان 7 ولی بکار شده. حتی اگر نمی نوشتند که بکار هست هم, میبایستی بکار میزدید چون میزان قبلی تمام شده و حالا دستور اصلی را مراعات میکنیم.

در میزان 14 هم, همینطور باید عمل کنیم با اینکه در پوزیسیون اول هستیم.

در میزان 16 فا سری و تری داریم که هم نت کوچک را سری میزنیم و هم نت های مابین تری را.

در میزان های 21 و 22 که گلیساندو داریم. با اینکه آرشه بین گلیساندو به شکل Slur نیست ولی خوب, خود گلیساندو مجبورتون میکنه که از یک آرشه استفاده کنید. برگشتتان به نت لا در پوزیسیون اول را هم مواظب باشید که انگشت گذاریتون در جای درستی قرار بگیره.

در میزان آخر, نت می یک نت کوچک فا داره که سری هست و پس از آن نت دست باز سیم "ر" را داریم. پس فوری میزنید و انگشتتان را بر میدارید که سیم آزاد شود.

1.jpg