درس 171 - تمرین تکیه ها 1

در درسهای 106 تا 111 بر روی نت های کوچک کار کردیم که در این سری درس ها بر روی تکیه ها که شبیه به همان نت های کوچک هستند, تر کار خواهیم کرد. در درس 26 هم راجع به Appoggiatura و Acciaccatura صحبت کرده بودیم که در موسیقی کلاسیک استفاده میشه.

در موسیقی ایرانی نت هایی که بهشون تکیه میگوییم حتی از نت های کوچک هم ارزششان کمتر هست و در حقیقت در موقع اجرا به نت قبلی خودشون خاموش میشوند. و برای علامت گذاری آنها از علامتی شبیه به صفر استفاده میشود.

مهم بودن این نت های تکیه در موسیقی ایرانی زیاد هست. پس لطفا اگر میخواهید ایرانی بزنید این تکیه ها را تا جایی که ممکنه تمرین کنید و هر روز بنوازید. توجه کنید که نت تکیه بنا به گام اون آهنگ باید اجرا بشود. یعنی اگر تکیه ای را مینوازید باید فرض بگیرید که اگر نت اصلی میبود در آن آهنگ چگونه نواخته میشود. اگر بکار, بمل و یا دیز بود, تکیه آن را هم به همان شکل اجرا کنید.

در خط بالا تکیه را میبینید که در خط پائین برای بهتر فهمیدن نحوه اجرای اون رو به شکل نت های کوچک نشون داده شده اند. پس فقط بالایی را بنوازید و از خط پائینی فقط برای فهم بیشتر بهره ببرید.

ابتدا محکم و آرام بنوازید و به درستی نت توجه کنید و سپس آرام آرام سرعت را زیاد کنید.

1.jpg