1- آموزش نت خوانیاین جزوه رو براتون انتخاب کردم که بازنشر هست از 4 نویسنده محترم که در خود جزوه اطلاعات ابن عزیزان هست. لطفا همه را مرور کنید و قبل از اینکه به شروع درس های اصلی ویولن بپردازید حداقل 12 صفحه آن را خوب یاد بگیرید . بعد میتوانید در زمان های بعدی آرام آرام بقیه صفحات را خوب مطالعه کرده که سواد موسیقیایی خود را بالا ببرید.

میتوانید آنرا با کلیک اینجا دانلود کنید و در کامپیوتر خود ذخیره نمایید.