درس 80 - Danny Boy

Danny Boy یا Londonderry Air ساخته وکیل انگلیسی که شاعر, ترانه سرا و ... به نام Frederic Weatherly از 4 اکتبر 1848 تا 7 سپتامبر 1929 میزیستند.

کلمه Lento به معنی آهسته هست به ایتالیایی

چون تکرار آخر فقط سکوت هست عملا نت میزان 19 که دو گرد هست نت آخر آهنگ خواهد بود.

1.jpg