درس 63- گام لا ماژور A major scale

در این گام چون نت های F, C , G یا همان فا, دی, سل همگی دیز هستند باید در 2 سیم سل و ر از انگشت گذاری ست 3 استفاده کنید یعنی انگشت 1 یک پرده با شیطانک فاصله داره که میشه همان انگشت اولی که همیشه به شکل معمولی میگذارید. انگشت 2 هم 1 پرده یعنی باید با انگشت 1 فاصله داشته باشد و انگشت 3 هم باز 1 پرده فاصله که عملا به انگشت 4 نزدیک خواهد بود. کمی احساس میکنید که انگشت سوم را کشیده اید و این طبیعی هست چون برای گرفتن نت درست باید انگشت سوم را کشیده تا دقیقا یک پرده فاصله ایجاد شود.

در سیم های لا و می هم از انگشت گذاری ست اول استفاده میکنیم که در حقیقت انگشت 1 یک پرده فاصله داره تا شیطانک. 2 یک پرده با انگشت اول و انگشت 3 نیم پرده که نزدیک به انگشت دوم گذاشته میشود.

لطفا نت ها را هم Détaché اجرا کنید و هم به شکل Slur که در نواختن Slur ابتدا 2 نت و بعد 3 نت و بعد 4 نت Slur اجرا شود. سپس Long Tonic که در فیلم هم میبینید. به این شکل که نت های لا رو کشیده اجرا میکنید و زمان بیشتری بهشون میدید و بقیه نت ها را سریعتر.

برای اولین بار هست که دارید آرپژ (Arpeggio) مینوازید که در آرپژ نت های اول سوم و پنجم اون گام فقط نواخته میشوند. که در این گام لا ماژور میشوند: A, C#, E بترتیب به فارسی لا, دودیز و می که چون فقط 3 نت از هر اکتاو (فاصله میان هر نت تا نت هم نام) نواخته میشود, پس ضرب 3 تائی را میگیریم در حین نواختن.

در 3rd's هم لطفا بسیار مواظب باشید که صدای نت ها کوک باشند و لطفا از دیاپازون استفاده کنید.

1.jpg
2.jpg