درس 121 - چهار مضراب ماهور

چهار مضراب ماهور اثر استاد ابواحسن صبا

اولین کاری هست که ایرانی میزنید به شکل Double Stops. این اثر زیبا رو قبلا نواخته اید. ولی این باز به همراهی سیم دیگری که کمی کار رو سخت میکنه و باید بسیار مواظب باشید که آرشه را در یک راستا بکشید که هر دو سیم را همزمان با صدایی یکنواخت بنوازید.

1.jpg