32- Hunters Chorus

این آهنگ کاری است از Weber که آهنگساز آلمانی بودند.

در این آهنگ میبینید که نت های دولاچنگ داره که بصورت Slur هست. باید هم سریع اجراشون کنید و هم پیوسته. ابتدا به ساکن براتون سخت خواهد بود که به سرعت اصلی بنوازید. برای همین ابتدا آرام و کم کم سرعت را زیاد کنید.

در جائی که نت بصورت Staccato هست ولی نت ها متوالی باید اجرا بشوند به صورتی مینوازید که انگار یک نت را Staccato نواخته اید و نت دوم رو میخواهید دوباره Staccato اجرا کنید ولی از امتداد آرشه استفاده کنید. مثلا در خط اول 2 نت آخر را وقتی مینوازید آرشه را به دو قسمت فرض کنید که در قسمت اول نت اول به شکل Staccato و نیمه دوم آرشه نت دوم رو به شکل Staccato اجرا کنید.

به تغییر نت ها توجه کنید در بعضی جاها نت Sharp یا همان دیز میشه و بعضی جاها Natural یا همان بکار میشه. سکوت ها را فراموش نکنید. حتما باید سکوت را هم رعایت کنید که کار نوازندگی را بدرستی انجام داده باشید.

در خط آخر بالای نت ها نوشته 1 و 2. به معنی این هست که در بار اول که مینوازید در پایان بخش 1 که تکرار هست برمیگردید به قبل جائی که ستون با نقطه هست. ولی وقتی به خط آخر رسیدید دیگر بخش 1 را نمی نوازید و بخش 2 را اجرا میکنید.

 

کارل ماریا فردریش ارنست فون وبر (به آلمانی: Carl Maria Friedrich Ernst von Weber) (۱۷۸۶-۱۸۲۶) آهنگساز آلمانی بود.

اپراهای او تأثیر زیادی بر شکل‌گیری اپراهای دوره رمانتیک آلمان داشت. وبر آثار زیادی برای ساز کلارینت نوشت. علاوه بر آهنگسازی، به نگارش مقالات موسیقی نیز می‌پرداخت.

وبر در اوتین، نزدیک لوبک بدنیا آمد. پدرش که خود در کار موسیقی بود مدتی آموزش او را به‌عهده گرفت. وبر تحصیلات موسیقی خود را در زالتسبورگ و مونیخ ادامه داد. پس از مدتی که همراه خانواده به فرایبورگ در زاکسن رفت دوباره به زالتسبورگ بازگشت و شاگرد یوزف هایدن شد.

موفقیت او باعث شد تا چند شغل مربوط به موسیقی به او پیشنهاد شود. مدتی در دربار دوک ورتمبرگ کار کرد و چندی رئیس اپرای پراگ و بعد اپرای درسدن بود.

اپرای معروف او «در فرایشوتز» با موفقیت روبرو شد.

وبر از بیماری سل در سفری که به لندن رفته بود درگذشت.