درس 160 - آهنگ اول در می مینور

اگر توجه کنید میبینید که شکل نوشتن نت ها در می مینور کاملا شبیه به سل ماژور هست. به این گام ها که شبیه به هم هستند گام های نسبی میگوییم. فرقشان این هست که از نت های اصلی خودشان شروع و به همان نت ختم میشوند. که در اینجا ختم به نت می هست. به نت آخر آهنگ توجه کنید که در نت می ختم شده. اگر به نت هایی که تا حالا نواخته اید هم مراجعه کنید میبینید که همه اون آهنگ ها در پایان به نت اصلی اون گام ختم شده اند.

در اینجا نت با می شروع نشده. ولی معنیش این نیست که در گام می مینور نیست. معنیش این هست که آهنگساز دوست داشته در این آهنگ از این نت شروع کنه ولی گام آهنگ می مینور باشه. یادتان باشه که یک آهنگساز حتی میتونه آهنگی را با چند ساز بسازه که هر سازی یک جایی شروع میکنه به ورود در آهنگ که الزاما از ابتدای آهنگ و گام نخواهد بود. البته این یکی از دلیل هایی هستم که ممکنه یک آهنگ رو شما از نت اصلی اون گام شروع نکنید.

نکته جالبی رو در این آهنگ یاد میگیرید. در میزان اول 2 انگشت اول سیم ر را میبینید. هر دو پشت هم هستند ولی 2 نت متفاوت رو مینوازند. اولی "ر"دیز و دومی نت می. برای نواختن اولین نت باید انگشت رو نیم پرده ببرید عقب که دقیقا همان جای می بمل هست. بر روی این 2 نت هم خط Slur داریم. پس در یک آرشه مینوازید. شبیه به جایی که گلیساندو میزنید عمل کنید ولی سریع لطفا.

1.jpg