درس 61- Bourée از باخ

همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم Bourée رقصی است از فرانسه که باخ چندین آهنگ مختلف رو براش ساخته.

در این کار با Chord آشنا خواهید شد که نواختن چند نت همزمان هست. البته در درس های قبلی هم نواختن 2 نت همزمان را تمرین کرده بودید که در اینجا 3 نت همزمان اجرا خواهیم کرد. در ابتدای میزان 3 میبینید که 3 تا نت روی هم هستند که در 3 سیم مختلف قرار دارند. وقتی انگشت دوم سیم می را اجرا کردید خیلی سریع ایتدا سیم ر و بعد لا و سپس انگشت اول سیم می را مینوازید بقدری باید سریع باشد که در ارتعاش سیم ها و ایجاد صدا هر 3 همزمان به ارتعاش در بیایند و هر 3 را با هم خواهید شنید. معجزه ویولن رو در اینجا میبینید که چقدر بهتون کمک میکنه.

در ابتدای میزان 5 هم همینطور سیم سل و بعد ر و سپس انگشت دوم سیم لا را به ترتیب ولی سریع اجرا میکنید. در فیلمی که من براتون میگذارم نت های میزان 6 و حتی جند تا از میزان 7 رو Staccato اجرا میکند که در خود نت میبینید که Slur هست. شما لطفا هر دو سبک را تمرین کنید تا یاد بگیرید. مهم تمرین انگشتان و ذهن شماست.

در میزان 8 وقتی نت انگشت سوم, اول و سوم رو مینوازید میبینید که آرشه شما در حین اجرای چپ میباشد در نت آخر ولی نت های بعدی رو هم دستور اجرای آرشه چپ داده! پس مواظب باشید که به اندازه کافی آرشه در نت ر(انگشت سوم) برای اجرای نت های بعدی ذخیره کنید.

در میزان 8 دو نت آخر, سیم های باز هستند ولی Staccato که لطفا Spiccato اجرایشان کنید.

به میزان ها اگر توجه کنید خط اول 5 میزان و خط دوم 4 میزان. خط سوم باز 5 میزان و...

دلیلش این هست که میزان اول سکوت داشته که حذف شده و چون میخواستند همه نت در یک صفحه جا بشه متاسفانه رعایت نکرده اند تساوی میزان ها را. در خط سوم کلا شروع دوباره ای داریم. که باز به همان دلیل قبلی این خط رو هم 5 میزان براش درنظر گرفته اند.

در میزان 21 انگشت چهارم رو قبلا یاد گرفتید که کمی بیشتر میکشید که بتونید نتی بالاتر رو بگیرید.

در انتهای میزان 12 نت ر که با انگشت سوم گرفته میشه دیز هست. این موضوع رو توجه کنید که هم باید انگشتتان کاملا کشیده بشه که به نت دیز برسید و در این موقع انگشت چهارم به انگشت سوم میچسبد وهم اینکه انگشت دوم بعدش رو مبادا بیارید جلوتر از جای خودش که واکنش انگشتان هست که دوست دارند به همدیگر نزدیک باشند.

در این آهنگ با انگشتان زیاد کلنجار خواهید رفت و لذت زیادی از نواختنش خواهید برد وقتی که کاملا یاد گرفتید. در آخر بخش دوم میبینید که باز Chord داریم که نت های سل هستند در 2 اکتاو متفاوت و بایستی صدایی دلنشین داشته باشند که چون 2 سیم مجاور هستند باید همزمان اجرا شوند.

بخش سوم هم خوب کلا تنالیته عوض میشه و 2 نت بمل داریم که حتما تونجه کنید به اجرای بمل ها در انگشت گذاری های مختلف.