درس 132 - تمرین در پوزیسیون سوم در گام سل

میدونم که چندین درس سخت رو دارید پشت سر هم مینوازید. ولی در عوض دارید آماده میشید برای نواختن آهنگ هایی که تا کنون امکان نواختنشان را نداشته اید. چرا که نت های سیم می برای شما فقط تا حالا 5 تا بیشتر نبودند. دست باز و 4 انگشت گذاری. که با تغییر در پوزیسیون محدوده نواختن نت های شما الان گسترده تر شده.
1.jpg