درس 136 - Glissando در سیم لا

در این درس میخوام با نواختن گلیسندو آشنا بشین که در درس های قبل کمی راجع بهش صحبت کرده بودم. نت اول سی هست که با انگشت اول روی سیم لا گرفته میشه. نت دوم ر هست که باید برین به پوزیسیون سوم که بتونید با انگشت اول اجراش کنید. ولی اینبار میخوام که در حین حرکت از پوزیسیون 1 به 3 انگشتتون روی سیم فشار داده شده باشه و حرکت کنه که صدای مسیر هم شنیده بشه.

اگر زیاد فشار بدید, انگشتتون حرکت نمیکنه و یا ویولن را هم همراه خودش به جلو و عقب میبره. پس زیاد فشار ندید. اگر هم خیلی کم فشار بدید اصلا صدای نت به درستی اجرا نمیشه. پس اینقدر فشار بدید که هم صدای نت به خوبی شنیده بشه و هم اینقدر کم باشه که دسته ویولن رو همراه انگشتان به حرکت در نیارین.

نکته بسیار مهم این هست که برای مثال وقتی انگشت دوم رو در پوزیسیون سوم گذاشتید با انگشت اول 1 پرده فاصله باید داشته باشه. ولی وقتی به پوزیسیون اول می آیید فاصله انگشت دوم با اول نیم پرده هست. اینقدر تمرین کنید که دستتون به حافظه بسپره این حرکت رو و یادتون هم باشه که با گوش و تیونر حتما چک کنید.

در این درس بخوبی یاد میگیرید که فقط انگشت اول نیست که باید جای درست خودش رو پیدا کنه. بلکه ممکنه که شما کلا انگشت اول رو دی تغییر پوزیسیون ننوازید. ولی قبلا هم عرض کرده بودم که باید انگشت اول را به عنوان مبنای انگشتان استفاده کنید.

1.jpg