درس 150 - دو بدو (محلی کردستان)

در این درس دوئت (همنوازی 2 ساز که در اینجا هر 2 ویولن هستند) باید نواخته بشه. یعنی ردیف بالا را یک ویولن میزنه و ردیف دوم رو یک ویولن دیگه. هر 2 رو دوست دارم یاد بگیرید. شاگردانی که پیش من درس میگیرند میتونند که با خود من یکبار بالایی و یک بار دیگه پایینی رو همنوازی کنند. و اگر خیلی خوب باشند با ویولا همراهیشان خواهم کرد.

لطفا به ضرب توجه کنید که در موقع نواختن از ضرب نیافتید. ابتدا میتونید آرام بنوازید تا همه نت ها را در ذهنتون آماده کنید و سپس سرعت رو زیاد کنید.

1.jpg

ویولن دوم

هر دو ویولن با هم