درس 211 - اتود شماره 5 دشتی

اتود شماره 5 دشتی (کتاب دوم دستور مقدماتی ویولن از روح الله خالقی)

از تری چنگ شروع میشه که باید 4 نت بنوازید. 2 بار در حقیقت بر روی نت دو میزنید و برمیگردید به نت سی.

آرشه های پیوسته و جدا جدای زیادی داره این اتود. که در حقیقت برای تمرین دادن شما برای خواندن نت به سرعت و اجرای اون هست. در میزان 11 به پوزیسیون میروید و یادتان باشد که گفته فا را برای تری بکار بزنید یعنی کاملا انگشت 3 به 2 میچسبه.

در میزان 15 نت دو رو دیز میکنه ولی در میزان های بعدی باید بکار بنوازید. در همان میزان فا رو بکار میکنه ولی در میزان های بعدی به طبق دستور کلی باید سری بنوازید.

در میزان 20 میره پوزیسیون سوم ولی فوری برمیگرده. مواظب ریتم باشید که با ریتم بنوازید و رفت و برگشت شما باعث از دست دادن ریتم نشود.

وقتی در میزان 21 مراجعتتون میده به میزان 11, باید دوباره در میزان 13 برگردید به 11. درست مثل اولین بار.

در میزان 36 کمی سخت میشه. چون سکوت دارید مابین نت ها و درست در همان لحظه هم باید تغییر پوزیسیون بدهید. ابتدا اون سکوت را به شکل نقطه اجرا کنید. انگار که نت سل چنگ نقطه دار است. در حقیقت سکوت را در ابتدا ننوازید و به شکل نقطه به نت قبلی اضافه اش کنید. به پوزیسیون بروید و کامل کنید اون میزان را. خوب که ریتم و نت ها دستتان آمد, حالا نقطه را سکوت بزنید.

در تمام نت هایی که استکاتو هست و مابینش نت های ساده دارید. نت های ساده را حتما به شکلی بنوازید که متمایز باشند با استکاتوها.

هر روز این اتود را بنوازید. تا زمانی که کاملا برای دستتان نواختنش عادی شود, که بدون هیچ مشکلی از ابتدا تا انتهای آن را بتوانید بدون مکث اجرا کنید.

1.jpg
2.jpg