درس 90 - Mozart Clarinet Concerto in A - 2nd movement

بدلیل اینکه این کنسرتو برای کلارینت یا همان قره نی نوشته شده علامت های Slur روی نت خیلی طولانی هست. شما میتونید Détaché اجراشون کنید و یا اینکه به سلیقه شخصی وقتی تکنوازی میکنید آرشه را به هر شکلی که دوست دارید دسته بندی کنید.
1.jpg