6- نحوه مشخص کردن محل انگشت گذاری با چسب

یکی از راه هایی که میشود محل انگشت گذاری بر روی دسته ویولن رو به شاگردان یاد داد، گذاشتن چسب های مخصوص این کار است. البته من به شخصه توصیه نمی کنم این کار رو. چراکه باعث میشه که شاگرد بر این چسب ها متکی بشه و عملا دیدم که شاگردانی که استفاده نمی کنند از این چسب ها در نهایت بهتر و حرفه ای تر ویولن مینوازند. چراکه زیبایی ویولن در پیدا کردن Pitch یا همان گره صدایی هست که هر کسی که بهتر این نقاط رو پیدا کنه، زیبا تر میتونه ساز بنوازد. ولی اگر باز با این حال دوست دارید که بدانید چگونه از این چسب ها استفاده کنید! این روش رو بهتون یاد میدهم.

بر روی محل انگشت گذاری یا همان Finger board چسب بچسبانند به این ترتیب که در عکس میبینید.

برای اینکه جای چسب ها را بدانید که کجا هستند. به ترتیب فاصله چسب ها از شیطانک:

اول 34 میلیمتر
دوم 63 میلیمتر
سوم 77 میلیمتر
چهارم 104 میلیمتر

لطفا ویولن رو کوک کنید و سپس انگشت گذاری کنید و صدای انگشتتان را وقتی بر روی چسب است با دیاپازون چک کنید که درست باشد. اگر درست نیست اندازه ها را چک کنید. و همینطور کوک ویولنتان رو. حتما انگشت را بر روی چسب ها بگذارید و به این کار عادت کنید.
1.jpg