درس 146 - گام فا با فاصله سوم

در گام فا ماژور قبلی استاد روح الله خالقی از Key Signature دو ماژور استفاده کرده بودند. و هر نت سی که بمل بود را جداگانه علامت بمل داده بودند. در این درس ایشان از Key Signature فا ماژور استفاده کرده اند که نت سی را به عنوان پیش فرض بمل میکنه. در نتیجه مواظب همه نت های سی باشید که بمل اجرایشان کنید.

الان ترجمه Key Signature رو در لغت نامه موسیقی دیدم به فارسی میشه مایه‌نما :v نپرسید چرا! چون نمیدونم 

1.jpg