درس 66 - ملودی 1 از کتاب اول Melodious Double Stops

با نواختن دو نت همزمان قبلا هم آشنا شده اید که در این مرحله دوست دارم تمرین های بیشتری انجام بدهید تا بتوانید Double Stops ها رو بهتر اجرا کنید.

در میزان 3 نت سفید سل رو توجه کنید. زیر نت سیاهی قرار دارد به این معنی که با اون نت همزمان اجرا شود ولی خوب سفید است یعنی نت سیاه تمام میشه ولی باید سفید رو ادامه بدهید. پس میبینید که در ادامه اجرای نت سفید نت سیاه بعدی در مسیرش باید اجرا شود. اینجا یاد گرفتید که چگونه ضرب یک نت مهم هست که اجراش ادامه دار باشه و توی مسیرش هر نت دیگری را دید باید سوار کنه و اون نت یا نت ها نباید حتما مشابه نت اول باشند و میتونند هر نتی از هر سیمی باشند که 100 البته نتی هست که امکان همنوازیشون با هم وجود داشته باشه.

1.jpg