درس 75 - Hungarian Dance No.5

Hungarian Dance No.5 شاهکاری از Johannes Brahms

حتما قبل از نواختن خوب گوش دهید چراکه باید دقیقا با همان حال و هوا بنوازید. یادتان باشد که این آهنگ برای رقص ساخته شده پس حتما تم شاد آنرا رعایت کنید.

1.jpg