درس 188 - پرده های ایرانی (سُری)

همینطور که در درس قبلی توضیح دادم. سری, ربع پرده نت را زیرتر میکند و ارزشش نیمی از دیز است.

برای گرفتن سری کافی است که ربع پرده به سمت خرک بروید. یعنی نیمی از راهی را که برای دیز میرفتیم.

//////////////////////////////////////////////////////

این علامت هم از ابداعات علی‌نقی وزیری هنگام ارائهٔ سبک اروپایی برای نت‌نویسی موسیقی ایرانی است.

میزان ارزش ریاضی این نشان با نصف نشان دیز برابری می کند.

نام این علامت نیز از طریق اعمال ریاضی روی مقدار عددی حروف تشکیل دهندهٔ نام «علی نقی» براساس ترتیب ابجد حاصل شده‌است. به این گونه که عدد حروف را با هم جمع کرده و حاصل را به صورت مجموع چند عدد دیگر نمایش می‌دهند:

ع = ۷۰، ل= ۳۰، ی= ۱۰، ن= ۵۰، ق= ۱۰۰، ی= ۱۰

مجموع این اعداد برابر با ۲۷۰ است و علی‌نقی وزیری این عدد را یکبار به عنوان جمع اعداد ۶۰، ۲۰۰ و ۱۰ درنظر گرفته است و با تبدیل دوباره از عدد به حرف متناظر آن، کلمهٔ «سری» را بدست آورده‌ است.

1.jpg
2.jpg