درس 179 - مشق تری

مشق تری Trill

وقتی که tr بالای هر نتی میبینید. مخفف Trill است. که برای نواختن, نت بعدی را با سرعت همراه با نت اصلی مینوازید. در حقیقت سه لا چنگ میزنید.

در نت اگر توجه کنید, میبینید که طرز نوشتن و نحوه اجرا چگونه است.

1.jpg