درس 181 - شرقی شماره 1

شرقی شماره 1 اثری از روح الله خالقی

نواختن انگشت سوم در حالت دیز و انگشت اول در حالت بکار کمی مشکل هست. و باید بهش عادت کنید. تری هم اضافه شده که مطمئنا نمیتونید در اجراهای اولیه خیلی خوب از پس اون بر بیایید. ولی همینکه درست اجرایش کنید, کافی هست و هر روز سعی کنید که بر روی تکیه ها و تری ها در مابین درس های جدیدی که میگیرید, تمرین کنید, که هم حوصله تان سر نرود وهم آرام آرام در اجرای اونها بهتر شوید.

1.jpg