درس 158 - رِنگ ماهور

رِنگ ماهور اثری از روح الله خالقی

در این درس با ریتم 6/8 آهنگی زیبا رو مینوازید که لطفا به سرعت Allegretto اون توجه کنید. مترونوم رو بر روی 108 تنظیم کنید و سپس هر میزان را در دو ضرب مترونوم بنوازید. چرا که سیاه نقطه دار یا 3 چنگ براتون با سرعت 108 در نظر گرفته شده.

در میزان 26 گلیساندو را توجه کنید که انگشت سوم سیم لا نت ر باید به انگشت سوم سیم لا در پوزیسیون سوم نت فا ختم بشود.

بالای خط گلیساندو علامتی شبیه به ستاره میبینید که Release pedal یا sustain pedal up بهش میگویند. برای نوازندگان پیانو هست که پدالی دارند به نام sustain pedal و با این علامت بهشون گفته میشه که پدال باید بالا باشه. چرا که صدای ویولن در حین اجرای کار گلیساندو با صدای ممتد پیانو در زمان پایین بودن پدال sustain pedal پنهان نشه و به وضوح شنیده بشه.

1.jpg

Release pedal

 Release pedal