درس 120 - May It Be

May It Be آهنگی زیبا از مجموعه The Lord of the Rings

این آهنگ در لا ماژور (A Major) هست. پس توجه به انگشت گذاری ها داشته باشید. برای یادآوری به درس لا ماژور مراجعه کنید که درس 63 هست. سیم های سل و ر هر دو انگشت گذاری ست سوم و سیم های لا و می هم انگشت گذاری ست اول. در نت (Sheet) بالاترین خطوط حامل برای ویولن هست و 2 تای پایینی برای پیانو. که امیدوارم شاگردان پیانوم به اونجا برسند که این درس رو برای اونها هم بگذارم.

لطفا آرام و آزادانه بنوازید. آهنگی است که لحنی شاعرانه داره. امیدوارم که لذتش رو ببرید.

شعر آهنگ:

May it be an evening star
Shines down upon you
May it be when darkness falls
Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh! How far you are from home

Mornie utulie (Darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantie (Darkness has fallen)
A promise lives within you now

May it be the shadow's call
Will fly away
May it be you journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun

Mornie utulie (Darkness has come)
Believe and you will find your way

Mornie alantie (Darkness has fallen)
A promise lives within you now

A promise lives within you now

برگردان به فارسی:

باشد که ستاره ای شبانگاهی

بر تو نور فشاند

باشد که زماني كه تاريكي فرو آمد

دلت خالصانه باشد

بر جاده بي كسي قدم می گذاري

اه که چقدر از خانه دوری

تاریکی بازگشته

باور بدار که راهت را خواهي يافت

تاریکي فرو آمده

و اکنون امیدی در تو پديدار مي شود

باشد كه سايه ها صدا كنند

بر راه پرواز كني

باشد كه سفري روشن داشته باشي

مانند روشنايي روز

و زماني که شب بسر آید

باشد که به جست و جوي خورشيد برخيزي

تاریکی فرا رسیده

باور بدار که راهت را خواهی یافت

تاریکی فرو آمده

اکنون امیدی در تو پديدار مي شود

اکنون امیدی در تو پديدار مي شود

1.jpg
2.jpg
3.jpg
بسیار مهم هست که در آهنگ هایی شبیه به این که Slur نواخته میشوند بیشتر نت هایش ویولنیست ها بدون فشار زیاد بر روی آرشه اجرا کنند و از همه آرشه بهره ببرند. 

شاگردان پیانو هم لطفا Sustain Pedal رو نگه دارید که صدای زنگ نت ها بدون اینکه چلوشون گرفته بشه طنین انداز باشند.

شاگردان فلوت لطفا به نفس گیری توجه کنید که مبادا مجبور بشین سریعتر بنوازید.