درس 163 - گام و آرپژ "ر مینور" در 2 اکتاو

بر روی نت ها دو نمونه Slur میبینید. معنی اش این است که همه نت ها را که Slur طولانی را دارند در یک آرشه بزنید ولی در همان یک آرشه هم, آرشه را به 2 قسمت تقسیم کنید که حالتی شنیده بشود که اون Slur کوچک با Slur کوچک بعدی کمی با هم متمایز باشند.
1.jpg
2.jpg

اگر از سیم لا به پوزیسیون بروید هم این شکلی هست انگشت گذاریتون

اگر از سیم لا به پوزیسیون بروید هم این شکلی هست انگشت گذاریتون