15- Long Long Ago

از آقای Thomas Haynes Bayly در سال 1833 میلادی تنظیم شده و ابتدا اسمش The Long Ago بوده. این قطعه زیبا در حقیقت جزو دسته قطعات نوستالژی هست که به معنی خاطره انگیز میباشد. و آهنگی است انگلیسی چرا که آقای Bayly آهنگساز انگلیسی بودند.

در این درس به علامتی که شبیه به علامت "بزرگتر هست از" در ریاضی شبیه است توجه کنید. به این علامت در موسیقی میگوییم. Decrescendo

که به معنی کم کردن صدا به آرامی تا به انتها هست. یعنی از جایی که علامت شروع میشه آرام آرام کم میکنیم صدای نواختن رو تا که به انتها که میرسیم دیگر صدایی نباشد.

برای کم کردن صدا فشار آرشه بر روی سیم را کم کنید.