درس 101- Les berceaux op. 23 no. 1

Les berceaux op. 23 no. 1 کاری بسیار زیبا از Gabriel Fauré

اسم این آهنگ که فرانسوی است به معنی گهواره هست.

میبینید که آهنگ 12/8 هست یعنی 12 عدد 1/8 که همان چنگ است. پس عدد 8 در پایین نشانه چنگ بودن است چرا که در نت نویسی ما ایرانیان چنگ میگوییم در حالیکه غربی ها به آن یک هشتم میگویند.

1.jpg