درس 196 - رِنگ بیات ترک

سکوت ها را که بهش میگیم ضدضرب رعایت کنید. در میزان 16 سکوت مابین نتهای Slur هست. سکوت کنید ولی با همان آرشه ادامه بدهید بعد از سکوت. تری در میزان 19 سیاه هست پس 8 عدد نت باید اجرا بشه. نت لا و بعد سل که بمل باشه رو مابین 4 تا از آنها بزنید. توجه کنید که ♭ بغل tr فقط برای تری هست نه خود نت.
1.jpg