درس 91 - Ecossaise . WoO 86 اثری از بتهون

Ecossaise . WoO 86 اثری از بتهون

نت رو بصورت Détaché اجرا کنید و Slur نزنید چون برای کلارینت هست.

1.jpg

چاپ   ایمیل