درس 71 - دو پنجره

دو پنجره کاری از حسن شماعی زاده

این آهنگ رو برای خانم گوگوش ساخته اند و شعرش از اردلان سرفراز هست و همچنین تنظیم از واروژان.

هم سی و هم نت می بمل هستند پس در انگشت گذاری دقت کنید. آهنگ در عین زیبایی بسیار ساده هست در این مرحله برای شما عزیزان که تا حالا همراه درس ها بوده اید.

1.jpg

چاپ   ایمیل