26- Minuet 3

باز هم کار دیگری از باخ

در این کار یک نت چنگ میبینید که روز نوشته 1 و خطی روش هست و کوچکتر از بقیه هم هست. به این Acciaccatura که به انگلیسی crushed note گفته میشه. یعنی سریع نواخته میشه. پس سریع اجراش کنید ولی توجه داشته باشید که نت اصلی که در کنارش هست رو کامل اجرا کنید.

اگر اون خط روش نباشه بهش Appoggiatura که به انگیسی grace notes گفته میشه که در فارسی بهش میگیم نت تزئین. فرقش این هست که Acciaccatura سریع تر نواخته میشه. و حالتی داره انگار تصادف کرده با نت بعدی ولی در Appoggiatura نت معمولا نصف زمان اصلی خودش رو نواخته میشه و برای تزئین نت اصلی استفاده میشه. در کامنت هر دو رو عکسشون رو میگذارم که ببینید چیه.

 

Appoggiatura

Acciaccatura

 


چاپ   ایمیل