درس 177 - سرود ماه

در این آهنگ به سادگی میتوانید تکنیک نت هارمونیک را امتحان کنید. در میزان 7 انگشت اول رو که فا دیز هست باید نیم پرده در همان حالی که در پوزیسیون سوم هستید عقب بکشید. و دوباره برگردونید سرجاش برای نت بعدیش که سل هست.
1.jpg

چاپ   ایمیل