درس 162 - گام ر مینور

گام ر مینور D Minor Scale

برای اولین بار هست که با فاصله انگشت اول و دوم آشنا میشوید که اولی بمل میزنه و دومی دیز. تا حالا باید انگشت گذاریتون بقدری در ذهنتان جا افتاده باشه که بتونید انگشت اول رو کمی عقب ببرید بدون اینکه دستتان جاش تغییر کنه. فرض کنید که ست دوم انگشت گذاری رو میزنید فقط در اینجا انگشت اول نیم پرده میره عقب. پس لطفا با تیونر کار کنید و مواظب باشید که فالش ننوازید.

برای هر خط یک صدا در کامنت آپلود میکنم.

1.jpg
2.jpg

1

2

3

4


چاپ   ایمیل