درس 207 - ابوعطای ضربی

چون ضرب 3/8 هست یعنی 3 تا یک هشتم پس, نت های میزانمان 3 تا چنگ هست. نت "دو سری" هم مثل فا سری در سیم "ر" هست فقط این در سیم لا قرار داره.

در میزان 15 تری رو که زدید انگشت اول رو در زمانی که دارید دست باز سیم لا رو مینوازید, ببرید در پوزیسیون سوم که زمان رو از دست ندهید. و برای اجرای هر تری لطفا نت بعدی رو چک کنید که چی هست و دقیقا همان را بزنید که فالش ننوازید.

در میزان 16 برگشت شما از پوزیسیون 3 به 1 بسیار باید با توجه صورت بگیره. چون انگشت دوم شما در بازگشت باید فا سری رو بگیره. لطفا با تیونر چک کنید.

در میزان 20 تری نت لا را در پوزیسیون 3 بزنید ولی گویا یادشون رفته که برگشت رو بنویسند. لطفا مثل میزان 16 عمل کنید و فا سری را با انگشت دوم, در پوزیسیون اول بنوازید و ادامه دهید در همان پوزیسیون.

در میزان 27 وارد حجاز میشوید که لحنی بسیار دلنشین داره. لطفا بقول ایتالیایی ها Dolcissimo که قبلا هم یاد گرفته اید اجرایش کنید. یعنی تا جایی که ممکن شیرین نواخته شود.

میزان 32 نت ر هارمونیک دارید. بد نیست تمرینات سابق رو اینجا چک کنید که درست اجرا میکنید یا خیر. برای برگشت به انگشت سوم در میزان 33 مواظب باشید که انگشت چهارم شما در اجرای هارمونیک در پوزیسیون چهارم قرار داره. پس یک نت باید عقب بیایید تا برگردید به پوزیسیون 3. بله درست متوجه شدید. در زمان اجرای انگشت چهارم هارمونیک, چون یک نت جلوتر میرویم در حقیقت در پوزیسیون چهارم هستیم. :)

میزان 39 و 40 را اگر صدای نت ها و انگشت گذاریش براتون سخت بود. اول در پوزیسیون اول اجرایش کنید. بعد که صدایش با گوشتان آشنا شد. سپس در پوزیسیون 3 بزنید. حتما هم با تیونر چک کنید.

2 میزان آخر آهنگ کمی خلاقانه هست. لا هارمونیک رو بر روی سیم لا گرفته اید. بعد احتیاج به نت می دارید برای تزئین که روش نوشته 0 یعنی دست باز سیم می. پس بعد از اجرای لا هارمونیک یک لحظه کوتاه میرید روی سیم می دست باز را میزنید و فوری برمیگردید به لا هارمونیک سیم لا. اون لحظه کوتاه بهتون کمک میکنه برای اجرای نت زینت. و باز مواظب انگشت دوم باشید که در پوزیسیون سوم هست.

1.jpg

چاپ   ایمیل