3- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation A

این درس برای دست راست پیانو است و Variation A این آهنگ میباشد.

این آهنگ یک لالایی مشهور انگلیسی است. آهنگ مربوط به یک ملودی فرانسوی است که در سال ۱۷۶۱ منتشر شد و بعدها توسط چندین آهنگساز از جمله موتسارت دوباره تنظیم شده است.

کلمه Simile یعنی مشابه.