3- مجزا کردن دست راست و چپ

بزرگترین مشغله یک پیانیست اجرای مجزای دستان بر روی پیانو هست. خیلی ها فکر میکنند که برای اینکار احتیاج به 2 مغز مجزا هست, در حالیکه اصلا اینجوری نیست و بسیار هم ساده است که بتونید یاد بگیرید چگونه دست راست رو از چپ در موقع اجرا جدا کنید.

2 تا دستانتان را بر روی میز بگذارید بطوریکه کف دستانتان بر روی میز باشد. حالا هم دست چپ و هم دست راست را همزمان با هم حرکت دهید از روی مچ, بطوریکه کف دستتان بالا رفته و بعد پایین بیاورید. درست مثل زمانیکه می خواهید بر روی میز ضرب بگیرید.

ضربی را که میگیرید با شمارش همراه کنید. مثلا بشمارید یک دو و آرام این ضرب را با دو دست همزمان بزنید.

حالا سعی کنید که دست راستتان در هر زمانی که دست چپ به میز میخورد 2 ضرب بزند.

سخته؟ تمرین کنید حتما موفق میشید. اگر نشد! باز بیشتر سعی کنید. مطمئن هستم که موفق میشید اگر به اندازه کافی تمرین کنید.

حال همین کار را با 3 ضرب انجام دهید. یعنی هر بار که دست چپ بر روی میز میخورد، شما دست راستتان را 3 بار به میز بزنید.

انجام شد؟ حالا چهار ضرب ولی هر بار که دست چپ به میز میخورد 2 ضرب دست راست. و وقتی دست چپ بالا میآید 2 ضرب با دست راست.

کمی سخت ترش کنیم!؟ در زمانی که کاملا راحت توانستید اینکار را انجام دهید که بهش میگیم Automatization یا همان حالت خودکار, دست راستتان را در زمان اجرا از دور اجرا خارج کنید. یعنی دست چپ به ضربه زدن ادامه داده و دست راست دیگر ضرب نگیرد. و سپس دوباره دست راست را به دوره ضرب گیری وارد کنید. درست مثل زمانیکه طناب بازی دسته جمعی میکنیم که دو نفری که طناب را میچرخانند اصلا کاری به بازیگران ندارند و به یک ضرب و سرعتی کاملا یکسان طناب را حرکت میدهند و سپس بازی کنندگان خود را با آن سرعت تنظیم کرده و وارد بازی و یا خارج میشوند. شما دست چپتان باید مثل آن 2 نفر که طناب را میچرخانند به سرعتی کاملا بدون تغییر ضرب خود را ممتد بزند و دست راست شما مابین ضرب ها وارد و انجام وظیفه کند که همانا ضرب زدن با سرعت های بیشتر از دست چپ است و بدون تغییر در دست چپ هم از ضرب خارج شود.

حال کمی پیچیده ترش کنیم. همین کار قبلی را انجام دهید ولی وقتی دست راست وارد بازی میشود متفاوت اجرا کند. مثلا اولین ورود 2 ضربی ( 2 برابر دست چپ) و خارج که شد از بازی و دوباره برگشت 3 ضربی و ...

میتوانید بجای دست راست از انگشتان هم در نهایت استفاده کنید. مثلا اول انگشت کوچک دست چپ یک ضربه بزند و بعد انگشت شست دست چپ. و به این شکل ضرب بگیرید و با انگشتان دست راست ضرب گیری مساوی, دوبرابر و 3 برابر و ... را انجام دهید. برای اینکار از انگشتهای شست, اشاره و وسط دست راست بهره بگیرید که انگشتان قویی هستند.

دیدید که شما هم یاد گرفتید دستانتان را مجزا بکار گیرید؟ بر روی پیانو حتی ساده تر هم خواهد بود چرا که نت به نت و با ضربی آهنگ دار که بسیار کار را راحت خواهد کرد این جداسازی دستها و انگشتانشان را انجام خواهید داد.

در فیلم میتونید توجه کنید که چقدر ساده این کار قابل اجرا است.