بریج Bridge

bridge.jpg
ادوبی بریج (به انگلیسی: ADOBE BRIDGE) یک نرم‌افزار مدیریت دارایی های دیجیتال از شرکت ادوبی است. از این محصول معمولا برای سازماندهی گروهی و تغییر META DATA و مرورگری چند رسانه ای ها استفاده میشود