درس 74 - Silent Night

Silent Night شب خاموش (آلمانی: Stille Nacht, heilige Nacht)

یکی از ترانه‌های محبوب کریسمس است که آهنگ آن در سال ۱۸۱۸ میلادی به وسیله فرانتس گروبر بر روی شعری از یوزف مور، در شهر «اوبرندورف بای سالتسبورگ» اتریش ساخنه شد. این آهنگ در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط یونسکو به عنوان میراث معنوی بشری به ثبت رسید. خواننده‌های زیادی از سبک‌های گوناگون موسیقی، این ترانه را بازخوانی کرده‌اند.

متن این ترانه تاکنون به بیش از ۱۴۰ زبان دنیا ترجمه شده است. آهنگی که امروزه به طور معمول نواخته می‌شود آرام است، حال آن که نسخه‌ای که توسط گروبر به اجرا درآمد دارای ریتم تند ۶/۸ بود و برای رقص مناسب بود.

شعر به زبان انگلیسی:

Silent night, holy night,
all is calm, all is bright
round yon virgin mother and child.
Holy infant, so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night,
shepherds quake at the sight;
glories stream from heaven afar,
heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light;
radiant beams from thy holy face
with the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, at thy birth.

Silent night, holy night,
wondrous star, lend thy light;
with the angels let us sing,
Alleluia to our King;
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!

شعر به زبان آلمانی:

Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund'.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

1.jpg

چاپ   ایمیل