درس 68- Sad Romance

کاری از Thao Nguyen Xanh خواننده و آهنگساز آمریکایی.

کلمه Sadly یعنی غمگین. پس در حد امکان سعی کنید اینجا را غمگین بنوازید.

کلمه های Molto rall ایتالیایی هستند. Molto به معنی خیلی و Rall هم که میدونید مخفف rallentando هست که یعنی کم کردن سرعت.

کلمه Poco هم به معنی کم یا کمی

علامتی بر روی نت آخر میزان 36 هست که شبیه به فرکانس. که Mordent نامیده میشود. این علامت شبیه به تریوله عمل میکند یعنی یک نت بالاتر (بنا به تم آهنگ یعنی اگر نت بالائی در کل مثلا دیز است شما هم نت دیز رو استفاده میکنید و...) را بصورت تکراری با نت اصلی مینوازید تا زمانی که نت اجازه اجرا دارد. مثلا اینجا نت سیاه داریم پس تا زمان سیاه مینوازید.

خطوطی را که مابین بعضی از نت ها میبینید که نت ها را به هم وصل کرده اند برای کشیدن نت از نت اول به نت دوم است که در زمانی استفاده میشه که پوزیسیون های دیگر را یاد گرفته باشید ولی حالا که بلد نیستید, فعلا استفاده نکنید و وقتی یاد گرفتید میتونید برگردید و اینها را هم اجرا کنید.

در میزان 66 میبینید که سکوت را به اندازه کل میزان کشیده اند و عدد 4 هم بر روی آن به معنی این هست که 4 بار میزان را تکرار کنید و چون کل میزان سکوت هست, پس 4 میزان سکوت. که البته شما که تکنوازی میکنید میتوانید فقط یک میزان سکوت کنید که خسته کننده نباشه براتون. ولی اگر همنوازی کردید با ساز دیگری بخصوص پیانو که این آهنگ برای ویولن و پیانو نوشته شده به سکوت توجه کنید.

1.jpg

چاپ   ایمیل