3- نحوه دست گرفتن ویولن

بطور کلی ویولن در هنگام نواخته شدن با سه نقطه چانه، شانه و دست چپ در تماس است و هر یک از این نقاط بخشی از بار دست گرفتن ساز را به دوش می کشند. هرچند، نوازنده باید بتواند که ویولن را بدون کمک گرفتن از دست چپ و فقط با کمک چانه و شانه نگاه دارد.

ویولن باید به گونه ای گرفته شود که هیچ گونه فشاری به بدن وارد نشود .هیچ فشاری نباید به گردن و دست چپ و دست راست وارد شود و اگر احساس ناراحتی و یا درد در هر کدام از اعضای بدن بود بدون شک استیل گرفتن ویولن اشتباه است و باید تصحیح شود.این استیل نادرست علاوه بر اینکه موجب ایجاد درد و آسیب رساندن به نقاط مختلف بدن میشود مسلما در صدای ایجاد شده و نحوه نوازندگی و کیفیت آن تاثیر مستقیم دارد بنابر این درست گرفتن ساز اولین نکته ای است که هر هنرجوی مبتدی باید آن را رعایت کند.

ویولن را به شکلی نگه دارید که ساز و دسته آن امتدادی افقی با زمین پیدا کند و بهتر است ساز به گونه ای گرفته نشود که دسته و سرپنجه ساز به سمت زمین و یا برعکس آن نشانه گرفته شود. زیرا در حالت اول ستون مهرها به کشش بی مورد به سمت پایین می افتند و همچنین در این حالت، به علت خمودگی نوازنده، تنفس او مشکل تر می گردد. در حالت دوم نیز به مهرهای گردن در جهت معکوس فشار وارد می گردد. به عکس ها توجه کنید.

سر ساز را به 45 درجه ای بدن خود حرکت دهید به شکلی که یک نوازنده راست دست ویولنش باید 45 درجه به سمت چپ بدنش بچرخد. سر را کمی به چپ(تقریبا 30 درجه) و سپس کمی(خیلی کم) به سمت شانه چپ بخوابانید .سپس ویلن را بر روی شانه چپ قرار داده فقط بوسیله چانه ویلن را میگریم برای پر کردن فضای خالی بین ویلن و شانه از بالشتک یا شولدر استفاده میکنیم. شولدر میتواند کمک بسزایی در گرفتن ویلن بکند. چون ویلن را باید بدون هیچگونه حرکت اضافی اعم از خم کردن زیاد سر و یا بالا آوردن زیاد شانه گرفت. بالشتک به تحقق این امر کمک شایانی میکند..یاد آور می شوم سر باید به اندازه ای بچرخد که هم ویلن را ببینیم و هم روبرویمان (نت) را..و برای چک کردن این موضوع می توانید روبروی آینه تمرین کنید.

پاهایتان میبایستی به اندازه عرض شانه باز باشند و پای چپ برای نوازندگان راست دست کمی جلوتر قرار گیرد. البته میتوانید بنشینید و بنوازید که همه توصیه ها برای نشستن درست بر روی صندلی را رعایت کنید از جمله صاف بودن کمر و راحتی در گردن و ... به عکس ها توجه نمایید.

دست چپ را به گونه ای در انتهای دسته ویلن (در مجاورت شیطانک) قرار میدهیم که ویولن بین بند اول انگشت شست و بند آخر انگشت اشاره قرار گیرد به طوری که مابین انگشتان و ویلن (زیر گردن ویولن) روزنه ای دیده شود. پس تا به اینجا مشاهده می کنیم که تمام استیل ها مطابق با فیزیولوژی بدن میباشد.

 

روش گرفتن ویلون در حال ایستاده و یا نشسته

دلیل استفاده از Shoulder Rest

توضیحات در باره Chin Rests

انتخاب سایز ویولن


چاپ   ایمیل