2 - نحوه گرفتن و نواختن با آرشه

انگشتان دست انسان بطور طبیعی به سمت تو متمایل هستند. در گرفتن آرشه و ویولن، ما نهایت سعی خود را میکنیم که تا جایی که ممکنه به شکل طبیعی بدن، از این ساز استفاده کنیم. برای گرفتن آرشه دستتان را کنار خود آویزان کنید و بگذارید که در حالت کاملا راحت قرار گیرد. آرشه را با زاویه 45 درجه از راستای زمین به شکلی که سر آرشه به سمت بالا باشد در دست بگیرید و ته آرشه را در مابین انگشتان دست دیگرتان که آویزان است بدون اینکه آن دست آویزان تغییر فرم دهد, قرار دهید.

ته آرشه را به زیر انگشت کوچک برسانید به شکلی که مطابق عکس ها، بر روی آرشه قرار گیرد. انگشت کوچکتان باید به صورت دایره و حلالی روی قسمت رویی آرشه (بدون فشار و انقباض) قرار گیرد و دقت کنید که این انگشت نباید ناخن داشته باشه وگرنه به درستی، سر جای خود قرار نمی‌گیرد. حال 3 انگشت دیگرتان را به همان شکلی که هستند به آرشه تکیه دهید و انگشت شست را هم ما بین موگیر و سیم پیچ آرشه به شکلی قرار دهید که بند انگشت به سمت بیرون خم شود. به عکس ها توجه کنید.

در حقیقت انگشت سوم و شست آرشه را نگه میدارند و انگشت اشاره برای فشار آوردن به آرشه در زمان نواختن, انگشت حلقه برای برقراری تعادل از راست و چپ و انگشت کوچک هم برای کنترل حرکت آرشه به سمت بالا و پایین است. برای فهم بهتر به عکس ها توجه نمایید.

بهترین تمرین برای گرفتن آرشه دیدن نوازندگی بزرگان جهان هست و مطابقت دست و انگشتان با چگونگی نگهداری آرشه و ویولن به توسط آنها.

برای نواختن با آرشه حتما آرشه اگر نو هست باید کلیفون به آن بزنید. توجه داشته باشید که اگر برای بار اول هست که دارید کلیفون به آرشه میزنید و آرشه نو می باشد، باید میزان زیادی استفاده کنید تا آرشه سر نخورده و صدا در بیاورد. حال لطفا آرشه را بر روی یکی از سیم ها بگذارید و مچتان را طوری بپیچانید که تمام موهای آرشه که در اصل موی دم اسب است ولی اگر ارزان باشد از نوعی الیاف مصنوعی است بر روی سیم ها قرار نگیرند و فقط مقدار کمی از گوشه راست بر روی سیم قرار بگیرد که صدا شفاف تر خواهد بود.

تمرین کنید که حرکت بدهید آرشه را و مواظب باشید که مستقیم حرکت کنید. حرکت باید از آرنج باشد و مچ. در یک راستا حرکت کردن بسیار مهم هست. اگر آئینه قدی دارید در جلوی آئینه نوازندگی کنید که اشکالات حرکتی خود را در آن چک کنید.

محل قرار دادن آرشه بر روی سیم مابین خرک و تخته انگشت گذاری است. حال اگر عرض موهای آرشه را طوری قرار دهید که یک سمتش به خرک چسبیده باشد و سمت دیگرش را اندازه گیری کنید میبینید که 5 بار میتونید این منطقه مابین خرک و تخته انگشت گذاری را با عرض موهای آرشه اندازه گیری کنید مثل وجب کردن ولی از عرض موهای آرشه استفاده کنید. اگر این 5 منطقه را از سمت خرک نامگذاری کنیم به 1 تا 5. از حرکت دادن آرشه در منطقه 1 خودداری کنید. از 2 به بعد را استفاده کنید که منطقه 1 صدایی نامطلوب دارد. یک نوازنده کلاسیک از منطقه های 2 و 3 استفاده میکند مگر واقعا احتیاج به پایین آوردن صدا را داشته باشد که از منطقه های 4 و 5 استفاده کند.

پس از اینکه یاد گرفتید که بر روی سیم با آرشه نوازندگی کنید, لطفا برای خودتان ضربی را انتخاب کنید مثلا بشمارید 1 - 2 و در آن ضرب آرشه بکشید طوری که وقتی میگویید 1 به نیمه آرشه رسیده باشید و 2 آرشه تمام شده باشد. توجه کنید که آرشه شما میبایستی با سرعتی ثابت حرکت کند. پس تنظیم کنید که با چه سرعتی باید حرکت کنید که هم از تمام آرشه استفاده شود و هم با ضرب همگام باشد.

اگر خیلی خوب اجرا کردید همین کار را با ضرب های دیگر انجام دهید. مثلا 1 - 2 - 3 و سپس با ضرب های دیگر 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. اگر همه را خوب اجرا کردید میتونید از تلفیق ضرب ها استفاده کنید مثلا 2 ضرب اول و بعد 4 ضرب, 6 ضرب, 3 ضرب, 5 ضرب, 8 ضرب و 7 ضرب که هر آرشه یکی را اجرا کند و توجه کنید که بتوانید با ضربهایی که سرعتشان یکی است فقط تعدادشان یکی نیست آرشه های شما هماهنگ اجرا شود.

موضوع بعدی استفاده از سیم های مختلف هست. پس از اینکه تمرینات قبلی را به شکلی خیلی خوب اجرا کردید. تغییر سیم بدهید. مواظب باشید که در تغییر سیم فقط دست راست کمی بالاتر و یا پایین تر میرود و به شکلی سیم بعدی را بگیرید که صدای سیم های دیگر در حین نواختن شنیده نشود که اگر صدای اضافه میشنوید باید چک کنید که مبادا دارید 2 سیم را همزمان میزنید.

موقعی میتوانید خیلی خوب کار تغییر سیم را انجام دهید که فشار بر روی آرشه تا حد ممکن در زمان تغییر مسیر با کم کردن فشار بر روی انگشت اشاره دست راست، کم شود. ضمنا از انگشت کوچک دست راستتان برای انتقال نرم تر بهره ببرید. 


لطفا به فیلم ها توجه کنید.

 

 

روش گرفتن آرشه

روش گرفتن آرشه به شکل پاگانینی

سرعت آرشه

فشار آرشه

نقطه صدا

تغییر آرشه بر روی سیم ها


چاپ   ایمیل